Klimaatcampus | Adaptatie werkt

Hoosbuien, hittegolven, langdurige droogte, insectenplagen, zeespiegelstijging: de gevolgen van klimaatverandering zijn deels al onvermijdelijk en zullen alleen maar toenemen als we de uitstoot van broeikasgassen niet tijdig onder de knie krijgen.
Alle overheden, vele sectoren en burgers krijgen met een veranderend klimaat te maken. Hoe beter je die gevolgen in beeld hebt en hoe eerder je aanpassingsmaatregelen bedenkt hoe minder schade klimaatverandering brengt.

    Klimaatcampus ondersteunt allen in Nederland die met deze grote opgave aan de slag willen. In het bijzonder gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten, die in 2020 klimaatbestendig beleid moeten hebben ontwikkeld en geïmplementeerd.
    • Presentatie
    • Training
    • Masterclass
    • Procesbegeleiding

bekijk laatste publicaties