Martijn Thijssen

Carolien van Merksteijn
Tel: 06 11 31 87 78

Over Carolien van Merksteijn

Mijn persoonlijke motivatie is: Duurzaamheid is zowel professioneel als privé een passie. Ik wil de wereld graag mooi, leefbaar en vol kansen achterlaten voor toekomstige generaties. Mijn focus ligt op het op strategisch en tactisch niveau aanpassen van de stad, haar organisaties, inwoners en processen, aan klimaatverandering. Daarnaast gaat mijn interesse uit naar circulaire (afval) water stromen en grondstoffen hergebruik en terugwinning.

Mijn specifieke kennis en vaardigheden zijn: Ondernemend, analytisch sterk, ambitieus, initiatiefrijk, bestuurlijk sensitief, doorzetter, team speler, uitstekende organisatorische vaardigheden, leergierig en creatief. Ik heb veel kennis van klimaatadaptatie, strategische afwegingskaders, communicatiestrategie, duurzame energie, afvalwater, waterketen, hergebruik en terugwinning van grondstoffen en circulaire economie.

Recente opdrachtgevers van carolien zijn:

City Deal Klimaatadaptatie – organiseren leerprogramma Klimaatpioniers voor high-potentials van gemeenten, waterschappen en andere organisaties
City Deal Klimaatadaptatie – realiseren masterclasses klimaatadaptatie voor nieuwe wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
Gemeente Delft – opstellen van gedragen klimaatadaptatiestrategie voor de stad
Gemeente Eindhoven – organiseren inspirerende workshop voor gebiedsmanagers en programmaleiders over kansen van klimaatadaptatie in de leefbare stad
Ministerie van IenW – adviseren binnen het klimaatadaptatieadviesteam dat klimaatadaptie in 12 werkregio’s in Nederland gaat versnellen
Schiphol Trade Park & Hoogheemraadschap van Rijnland – onderzoeken welke decentrale sanitatie oplossing recht doet aan de duurzaamheidsambities beide opdrachtgevers
Superlocal – adviseren over de klimaatadaptatieaspecten van het plan voor het sluiten van de (afval)water kringloop

Voorheen was Carolien:
Projectleider, adviseur en onderzoeker op gebied van Energietransitie voor het Klimaatverbond Nederland

Carolien is opgeleid als:
Technisch bedrijfskundige (University of Minnesota, TiasNimbas Utrecht) én milieutechnoloog (Wageningen University)