Edwin van der Strate

Edwin van der Strate
Tel: 06 53 16 66 13

Over Edwin van der Strate

Edwin heeft 24 jaar werkervaring in aansturen van projectteams, programma’s en afdelingen. Daarbij ligt de focus op het initiëren en starten van nieuwe thema’s en daarin verbinden van partijen. Hij is momenteel actief op ondermeer klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening, asbestbeleid en duurzame verwerking van asbest.
Edwin is in staat om zowel op inhoudelijk vlak als ook op organisatiegebied te schakelen en te adviseren. Als ondernemer en netwerker brengt hij goede communicatieve vaardigheden en resultaatgerichtheid mee.

“Klimaatadaptatie vraagt om het verbinden van de praktijkkennis en kunde (operatie) met tactiek en strategie. Dus het verbinden van beleid met praktijk en van proces met techniek. Alleen dan kom je tot werkbare strategieën.”

Recente opdrachtgevers van Edwin zijn:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar Edwin projectleider is van het Klimaat adaptatie Adviesteam waarin een consortium van partijen onder zijn leiding, regio’s helpt om een volgende stap te zetten in het komen tot een adaptatiestrategie
Ministerie van SZW waar Edwin een onderzoek heeft gedaan naar het functioneren van het certificeringsstelsel voor asbest.
Rijkswaterstaat waar Edwin projectleider is van een team van specialisten dat het ‘Steunpunt Klimaat’ ondersteunt in vraagstukken die vanuit de RWS organisatie over Klimaat worden gesteld en daarnaast ook helpt om te werken aan klimaatbewustwording in de projecten van RWS
Povincie Gelderland waarvoor Edwin een pilot ‘klimaatbestendigheid provinciale wegen Gelderland getoetst’ heeft uitgevoerd.
Gemeente Delft waarin samen met De Urbanisten stresstesten en een adaptatiestrategie voor Delft wordt ontwikkeld en Edwin het proces begeleidt
Gemeente Zwolle waarvoor Edwin procesbegeleider was voor de totstandkoming van de City Deal ‘Klimaatadaptatie in de Stad’ in het kader van Agenda Stad’. (o.a..Rotterdam/ Zwolle/Amsterdam/Breda/Eindhoven/Hoogeheemraadschap Delfland)
Rivus gemeenten (samenwerkingsverband van 8 gemeenten en waterschap) waar Edwin projectleider was voor een ‘quick scan klimaatadaptatie’

Voorheen was Edwin:
Projectleider en projectmanager van bodemsamneringsprojecten binnen Tauw waarin hij ervaring heeft opgedaan met het onderzoeken en uitvoeren van bodemsaneringsprojecten voor gemeenten en provincies.
Vanaf 2008 was Edwin manager binnen Tauw van respectievelijk afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Afdeling Bodem&Ondergrond en lid van het managementteam van Tauw Nederland. Waar hij ruime ervaring opdeed in het managen van processen en programma’s op gebied van Ruimtelijke planvorming en bodemverontreiniging en dat voor.

Edwin is opgeleid als:
Milieutechnoloog en in 1992 afgestudeerd aan de Universiteit Wageningen

Edwin is bestuurslid van:
Tauw foundation en VNO-NCW steden3hoek