Madeleen Helmer

Madeleen Helmer
Tel: 06 – 13 55 86 88

Over Madeleen Helmer

Madeleen is sinds 1987 een gedreven en creatieve pionier op klimaatgebied. Agenderen, bewustwording vergroten, nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en organiseren, van lokaal naar internationaal, toewerkend naar nieuw beleid en ruimte creëren voor veelbelovende initiatieven en programma’s. Werkend vanuit maatschappelijke organisaties, gericht op samenwerking met overheden, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Diep overtuigd van het belang van netwerken en samenwerking, en van volhouden. Generalist die de vakdeskundigen erbij haalt. Oog voor detail, blik op het grotere verhaal. Vriendelijk prikkend in vanzelfsprekendheden en routines. Op de vrouw af –al is het vaker een man in dit werkveld.

Recente opdrachtgevers van Marleen zijn:
Madeleen heeft in de jaren negentig vanuit het perspectief van de kwetsbare eilandstaten in Europa bijeenkomsten over klimaatverandering georganiseerd. ‘De dijk’, de actie in 2000 waarbij 6000 demonstranten symbolisch een dijk van zandzakken rond het conferentiecentrum van de klimaattop in Den Haag aanlegden, was haar idee. In 2002 was ze de oprichter en tot 2011 hoofd van het Internationale Rode Kruis/Rode Halve Maan Klimaatcentrum. Ze organiseerde activiteiten en projecten om de voorbereiding van het Rode Kruis voor de gevolgen van klimaatverandering te versterken. Internationaal stond ze in de voorhoede die het belang van adaptatie voor met name de armsten van de armen in ontwikkelingslanden agendeerde. In 2005 nam ze het initiatief tot wat in 2007 het Nationaal Hitteplan werd. In 2006 stond ze aan de basis van het Wereldbank rapport “The economics of adaptation”, wat een belangrijke bijdrage werd voor de onderhandelingen over de financiering van adaptatie in ontwikkelingslanden. Toen adaptatie in 2007 werd opgenomen in het UNFCCC Bali Action Plan organiseerde ze vanuit Geneve een speciale taskforce van de belangrijkste humanitaire organisaties die teksten aanleverde voor de UNFCCC onderhandelingen over adaptatie, vastgelegd in het Cancun Adaptation Framework (2010). Bij Klimaatverbond Nederland begon Madeleen haar activiteiten met het onderzoek ‘Voetje voor Voetje’ (samen met Niels Tijhuis, UU) naar de stand van adaptatie bij ruim 80 gemeenten. Het grootste onderzoek naar adaptatie op die schaal tot dan toe.

Madeleen is betrokken bij:

Recent is Madeleen betrokken bij het NAS (Nationale Klimaatadaptatie Strategie)-team en het klimaatadviesteam van het ministerie van IenW. Ze is projectleider van de adaptatiedialoog Hitte en Gezondheid werkt mee aan de organisatie van Congres Hittestress (2018). Met Operatie Steenbreek organiseert ze de campagne Hoe groener hoe beter, gericht op de gemeenteraadsverliezingen in Maart 2018.

Het volledige CV van Madeleen Helmer