Het ‘klimaatadaptatie adviesteam’ gaat aan de slag

De komende maanden gaat het ´klimaatadaptatie adviesteam´ aan de slag. Tauw, ORG-ID en Platform31 vormden de winnende combinatie die hiervoor van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie opdracht kreeg. Zij gaan deze [...]