De komende maanden gaat het ´klimaatadaptatie adviesteam´ aan de slag. Tauw, ORG-ID en Platform31 vormden de winnende combinatie die hiervoor van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie opdracht kreeg. Zij gaan deze opdracht samen met AT Osborne, Deltares, GrondRR. H2Ruimte, Hydrologic, KVN, Stadsstromen, Tygron en HvA uitvoeren.

Het adviesteam wil een duwtje in de rug bieden bij het versnellen en intensiveren van het lopende proces richting klimaatadaptatie in maximaal 12 steden/regio´s. Het adviesteam zal gericht vragen ophalen in de regio en daarbij gedurende een korte periode waar gewenst regiospecifieke ondersteuning geven. Daarbij gaat het nadrukkelijk om het sneller kunnen zetten van de volgende stap naar een klimaatbestendige inrichting.

Een eerste stap in de uitvoering van het Deltaplan RA dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Naast de directe beoogde meerwaarde voor de regio’s leveren de trajecten ook praktijkkennis op voor het op te richten Platform Samen Klimaatbestendig en de voortgang van het stimuleringsprogramma (2018- 2022). Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zal de ervaringen vertalen naar de verdere uitwerking van de aanpak van het Deltaprogramma in 2018 en verder.

Vanuit ORG-ID maken Robert de Graaff (vervangend projectleider) en Martijn Thijssen deel uit van het adviesteam. Geïnteresseerde steden of regionale samenwerkingsverbanden kunnen zich bij ons melden.

graaff@org-id.org of thijssen@org-id.org