De nieuwe wethouders en gemeenteraadsleden staan na de verkiezingen van 21 maart voor een flinke opgave op klimaatadaptatie gebied. Alle gemeenten worden geacht uiterlijk in 2019 een klimaatstresstest te hebben gedaan en uiterlijk in 2020 klimaatadaptief beleid te hebben ontwikkeld en er naar te handelen.

Voor zowel de gemeenten die nog aan het begin staan van de klimaatadaptatie opgave als voor gemeenten die al maatregelen nemen, waaronder City Deal Klimaatadaptatie gemeenten, worden respectievelijk klimaat warming-ups dan wel masterclasses georganiseerd. Eén masterclass gericht op de koplopers en hun regio en één klimaat warming-up gericht op gemeenten die aan het begin van de klimaatadaptatie opgave staan.

Optie 1: Klimaatadaptatie klimaat warming-up voor raadsleden, wethouders en ambtenaren van beginnende gemeenten.

De klimaat warming-ups worden verzorgd door Klimaatverbond Nederland (KVN) en laten u kennismaken met de vele en zeer verschillende klimaatrisico’s en waar die aan andere beleidsterreinen raken, zoals de woningbouw opgave, mobiliteit, ouderenzorg en de leefbare buitenruimte. De basis voor de klimaat warming-up is de Nationale klimaatAdaptatie Strategie (NAS), die helder inzicht geeft in de omvang van het klimaatadaptatievraagstuk. Met veel interactie tussen de deelnemers en voorbeelden van koplopers krijgt u een beeld van de opgave en van de kennisnetwerken waarbij u kunt aansluiten. Deze klimaat warming-up sluit aan bij de KVN workshop “Aardgasvrije wijken”, over de gemeentelijke opgave om aardgasvrij te worden.

Voor wie?

De klimaat warming-up worden per regio gegeven en staan open voor wethouders, raadsleden en ambtenaren.

Meer informatie vindt u hier

Optie 2: Klimaatadaptatie masterclass voor wethouders van koplopergemeenten en hun regio

Voor (nieuwe) wethouders met klimaat in hun portefeuille worden vanuit de City Deal Klimaatadaptatie en het ministerie van I&W masterclasses georganiseerd. Deze masterclasses zijn gericht op de regio en vinden plaats in gemeenten die voorop lopen op het gebied van klimaatadaptatie.

De masterclass is specifiek gericht op de regio om wethouders een vliegende start te kunnen geven binnen lopende projecten en met het bestuurlijk netwerk. Het landelijk, regionale en gemeentelijk speelveld rondom klimaatadaptatie komt aan bod. Daarnaast gaan we op een interactieve manier ervaren welke rol samenwerking heeft en hoe klimaatadaptatie ingepast kan worden binnen projecten. Er is ruime mogelijkheid tot netwerken met uw collega-wethouders in de regio. De masterclass duurt één dagdeel, inclusief lunch en afsluitende borrel. Het waterschap en de provincie zijn waar mogelijk aangehaakt in de organisatie.

Voor wie?

De workshops worden per regio gegeven en staan open voor maximaal 15 wethouders.

Meer informatie vindt u hier