Klimaatcampus | Projecten van de partners

Org-ID

Ondersteuning Nationale Adaptatie Strategie 2017
Adviesteam DeltaplanRA
Ondersteuning Vitaal en Kwetsbaar 2018-2019
Programma Dordrecht Waterstad
Ondersteuning KANS-netwerk
ProRail klimaatbestendig
Evaluatie handreiking stresstest klimaatbestendigheid
Strategie en uitvoeringsprogramma ZONDHZ
Klimaatadaptatie buitendijks
Handreiking Communicatie Waterveiligheidsrisico’s Buitendijks
Filmpje Samen tegen droogte
De Triple O aanpak
Tussentijdse Evaluatie van de Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie
  • Samenvatting
  • Rapport
  • nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep
    De waarde van nieuwe verdienmodellen
    Anders Denken Anders Doen Gamechangers in de publieke zaak